1 Sept 2015

தமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியின் அரசியல் குழுக்கூட்டம்

SHAREதமிழ் மக்கள் விடுதலைப்புலிகள் கட்சியின் அரசியல் குழுக்கூட்டம்
கட்சித்தலைவர் சி.சந்திரகாந்தன் தலைமையில் கட்சியின் தலைமைச்
செயலகத்தில் (30.08.2015)நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் மட்டக்களப்பு,
 பட்டிருப்புத்தொகுதியின் கிராமமட்ட அமைப்பாளர்களும் இபிரதேச
இனணப்பாளர்களும் கலந்து கொண்டனர்

 
SHARE

Author: verified_user

0 Comments: